Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». (J 13,12-15)

 

photo10A8F2E72B-A576-CC05-6826-D369C82021B7.jpg photo11A674B0E2-A10D-1AB8-ABE3-DAB2A9B3CC9C.jpg photo126670CFB9-BC37-B110-AA36-092F86FB6228.jpg

photo136C55E728-BFC3-6783-550A-AACFCF3395A0.jpg photo14E5251728-7BB3-60AF-0725-CEDBA82DF76D.jpg photo1542D46FE0-8238-757E-DBB6-20D0C34CED33.jpg

photo16B7252DA4-F003-AED6-31EA-B55D1185C616.jpg photo17A1257DB8-3B0B-49BE-695D-5EB1D1C39A86.jpg photo188FD9E791-89B2-995B-EE13-93DC2AA8481F.jpg

photo191DBA0374-C562-4838-36F9-8AC11170495A.jpg photo1DDAF6EB8-2E78-A6BD-8A98-0219059A203D.jpg photo2027C68756-2C71-F467-EF2A-E271A61FD08B.jpg

photo21BA2602F3-4386-2FAB-6879-2222BF2663B7.jpg photo2261C8D3C3-D151-3448-DC58-3EE8EA16D393.jpg photo230677B0C-A900-8A5F-16B4-6E40ABF604D8.jpg

photo2361F8293F-3281-535E-47B9-6F246E29B882.jpg photo24601E8A40-A40C-8835-DF69-DB95F6361B55.jpg photo2595775219-07BF-4693-D5CA-88BF0528F30D.jpg

photo3DA3CFFE3-FAA9-6709-C5CA-C971BC0F1815.jpg photo457DF05B0-8096-54D1-4307-F97A0EB0A2A3.jpg photo5F5D2E4AC-5A9F-4600-79A9-7A5DDBE3F0D1.jpg

photo6909902DC-7324-F426-39F8-8A5A81B9116D.jpg photo7909E2452-BF42-EDB7-9494-310CC046954D.jpg photo89937E7EB-6441-950C-E7D3-B00CC19646F6.jpg

photo9C68AD954-3119-1B48-F20B-16D9AC1D3D0B.jpg