W drugie święto Wielkanocy na Mszy św. o godz. 10.00 poświęcona została tablica wdzięczności św. Janowi Pawłowi II ufundowana przez weteranów NSZZ Solidarność Ziemi Chodzieskiej.

Fundatorzy tablicy to Panowie: Andrzej Stempin, Sylwester Straga, Jacek Garstecki, Antoni Rozwadowski i Jan Zydor.


 

photo103D0C6BE-50D9-D365-FC82-3C30542D2087.jpg photo2C60AF49D-F760-63A8-00CD-19937BF1D043.jpg photo38058FC1D-EAD2-8684-D0F0-12378C1A92B8.jpg

photo4A96D0751-F8F6-EE01-755A-2F4179FFF948.jpg photo5954A02EC-011B-2A2B-30A0-EB928C4CDE41.jpg photo6508D0B96-3E3D-70C1-0759-E61F5D4A05BD.jpg

photo7B7AF862A-8700-3E30-361E-2CB41355B3C6.jpg photo83C174DB5-2DE6-BD4D-7039-BDD23B1BB165.jpg photo96CEA5DF9-0E9A-B80C-D780-31F57DED6C08.jpg