• slajd3

Liturgia Dnia

A A A

W piątek (4 maja) w naszej naszej parafii, przeżywaliśmy Uroczystość ku czci naszego patrona św. Floriana. Odpust w parafii to czas do podsumowań, a przypadająca w tym czasie wizytacja kanoniczna jest znakomitą do tego okazją. O godz. 14.15 wspólnie z ks. Prymasem modliliśmy się na cmentarzu parafialnym, następnie ks. Arcybiskup spotkał się z Siostrami Serafitkami, z przedstawicielami grup duszpasterskich, z kapłanami, a o godz. 16.00 odbyła się katecheza dla młodzieży klas 7. Kulminacyjnym momentem wizytacji była msza św. odpustowa ku czci św. Floriana, której przewodniczył ks. arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski.

Po jej zakończeniu udaliśmy się wszyscy najpierw złożyć kwiaty, w dzień święta strażaków, pod tablicą poświęconą św. Florianowi. Następnie na pamiątkę 100 rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego Ksiądz Prymas poświęcił pomnik wdzięczności, który przedstawia powstańca klęczącego przed Chrystusem. Odsłonięcia pomnika dokonali członkowie Komitetu Społecznego: ks. proboszcz Ireneusz Szypura, starosta Julian Hermaszczuk, wójt gminy Kamila Szejne, burmistrz Jacek Gursz i prezes chodzieskeigo koła TPPW Roman Grewling. Dodatkowo na Rynku można było zakupić książkę - "Dzieje parafii kolegiackiej pw. św. Floriana w Chodzieży w latach 1918-2018", której autorem jest pan Mikołaj Wełnic.

Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską i pasterską. Biskup, jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.

 

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook