W Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Siostry Serafitki uroczyście otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe “Mini Orlik  Promyk Dobra”.

Dzieci przygotowały się do tej ważnej chwili: śpiewały, tańczyły, dziękowały wszystkim, którzy brali czynny udział w powstawaniu tego boiska, a zwłaszcza pani Luizie, oraz strażakom I chłopcom z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii, którzy przygotowywali teren, a nie była to lekka praca. Ks. Proboszcz Ireneusz Szypura poświęcił boisko, a uroczystego otwarcia – przecięcia wstęgi dokonały osoby zaangażowane w powstanie tego dzieła. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu dla dzieci i gości, oraz kiełbasek z grilla.

 

Liturgia Dnia

Sakramenty

 

Facebook