• slajd3

Liturgia Dnia

A A A

W Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Siostry Serafitki uroczyście otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe “Mini Orlik  Promyk Dobra”.

Dzieci przygotowały się do tej ważnej chwili: śpiewały, tańczyły, dziękowały wszystkim, którzy brali czynny udział w powstawaniu tego boiska, a zwłaszcza pani Luizie, oraz strażakom I chłopcom z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii, którzy przygotowywali teren, a nie była to lekka praca. Ks. Proboszcz Ireneusz Szypura poświęcił boisko, a uroczystego otwarcia – przecięcia wstęgi dokonały osoby zaangażowane w powstanie tego dzieła. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu dla dzieci i gości, oraz kiełbasek z grilla.

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
17:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook