W Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Siostry Serafitki uroczyście otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe “Mini Orlik  Promyk Dobra”.

Dzieci przygotowały się do tej ważnej chwili: śpiewały, tańczyły, dziękowały wszystkim, którzy brali czynny udział w powstawaniu tego boiska, a zwłaszcza pani Luizie, oraz strażakom I chłopcom z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii, którzy przygotowywali teren, a nie była to lekka praca. Ks. Proboszcz Ireneusz Szypura poświęcił boisko, a uroczystego otwarcia – przecięcia wstęgi dokonały osoby zaangażowane w powstanie tego dzieła. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu dla dzieci i gości, oraz kiełbasek z grilla.

photo10C782D7EC-6FD0-A199-24F0-0677B5B3A2D5.jpg photo1191FFC1D7-3475-CE3B-0AD7-A210B67E01E8.jpg photo12A2CEB42F-3A3A-4712-C411-A7DBA3DFDAD0.jpg

photo13795C25FB-220F-F952-3F75-B4C9B82D83E3.jpg photo1465F65C6E-19AF-FD98-6317-4DD9F33AB428.jpg photo1540E07A68-8E6F-E450-628A-A6DE9952F566.jpg

photo1686A6E40F-E0D1-FC9F-B78D-14C55C3DEF66.jpg photo17FF8E3358-639A-9A96-1D73-187CDB0AAC0C.jpg photo189BC51F1D-0C81-C30A-4E27-5052FDC8B2C1.jpg

photo1D3D02758-2E0B-D47E-1BAA-3A1ED80F26E2.jpg photo274E8D926-3DCC-2A9C-C018-864757753E5B.jpg photo3CB434E68-48E9-173E-D316-DEF29ED5FC57.jpg

photo442A7DCD4-3C6A-3D6F-1F4C-C43AFE900F03.jpg photo5C5F91A95-C619-E676-6AD3-277D315291B3.jpg photo6A4FE0628-C7F8-FBD0-4A1F-1741127A9D12.jpg

photo7C3C75C3C-0EE4-97EC-EF4E-8BEA2913A5FA.jpg photo8F23DE1FF-18D7-8D2F-7564-4CDBB5902BCE.jpg photo9B2C096DB-742A-642E-9B10-F9A84E226DB1.jpg