W niedzielę 09 czerwca odbyła się uroczystość przyjęcia czterech nowych ministrantów do naszej Służby Liturgicznej. Eucharystia o godzinie 11.15 rozpoczęła się uroczystym wejściem całej Asysty do kościoła. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Paweł, który wygłosił także Słowo Boże.

Po homilii ceremoniarz Szymon Kaja przedstawił kandydatów na ministrantów - Juliusza, Bartosza, Kacpra i Igora oraz poprosił o włączenie ich w poczet ministrantów. Następnie kandydaci prze ks. Proboszczem potwierdzili swoją wolę gorliwego i pilnego posługiwania przy ołtarzu, złożyli także uroczyste przyrzeczenia. Później zostały poświęcone ich komże i rewerendy, które założyli przy pomocy starszych kolegów. Na zakończenie Eucharystii rodzice nowo ustanowionych ministrantów podziękowali za ich przygotowanie.

  

f1900187E485F2-F94A-B839-FB82-1784947CCE86.jpg f19002F9E10973-D224-392F-3FFE-C939BB463E13.jpg f19003451202C2-5ACD-CC6F-AE20-761CC9E47E2F.jpg

f19004E5CDCD8A-898C-2AE9-EE7D-6F9E40BD0F18.jpg f190059E154909-B5BF-66F4-02C2-D34077A08AE2.jpg f1900624C425E9-E31D-3D6B-C359-75932814DDEB.jpg

f19007591888E8-5FAF-99BD-D922-62D0777D5889.jpg f190088EF4518C-3450-03B6-F1EA-2FEBD7A3BCCE.jpg f190094AF255D3-A4BA-A603-B97A-68D1C2D8B3D1.jpg

f190103E29667D-6CA1-4BF2-A985-37D3A2FC6E81.jpg f1901187FB5DA9-2417-8493-4E47-D17E646A7938.jpg f190121BD558CD-B077-3935-2303-A961820397C5.jpg

f1901303E0F09B-3F8F-AD53-A371-1AB511D38A5F.jpg f19014DA104F10-B579-9503-B2DF-0EC0CCFB4111.jpg