Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".

Prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii
 
Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24).
 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).

f190016341553D-E500-F99E-96BA-9CA1765DC6EF.jpg f1900272CF0197-3D06-36D6-96F3-D740FEEE1AE6.jpg f1900324E0AB62-489E-D36C-6DB9-925AD02C3076.jpg

f190043042A85D-D1DC-0DC1-6750-8CEB51A6532B.jpg f190056A60B46A-EDBC-A96B-EA16-F7C7D80CF329.jpg f19006E9576FD1-1D43-290D-6558-A2D7247FEED1.jpg

f19007B046095F-AC15-1EC9-8460-8312971EB187.jpg f190087E15D610-EBC7-6D4F-877C-C91FD12B2FD1.jpg f190098B8C3407-1630-9D78-3358-3C05091E5B32.jpg

f19010A1FAB520-396B-8630-E139-1C2E1DAA8F16.jpg f19011A813B6F5-B654-2033-D142-36DE138B9F36.jpg f190123763C456-301A-E73B-7E69-F9FE89EB03F1.jpg

f19013046BD5B0-32E3-2233-1C93-3407A9760815.jpg f19014DABF506C-F9E6-457E-6505-864C8128A3D6.jpg f19015843BC057-E987-57EF-63E7-1E14FF376932.jpg

f190160D250F52-16B9-C84C-F1DB-0F2623379799.jpg f19017B76BB69B-4880-480A-2BB8-FB588B724CE7.jpg f19018615B4205-D22D-BAB7-9440-FA16F752A2C4.jpg

f19019A952B3B6-A30C-9A32-C2D2-16003EB35864.jpg f190207C546822-072F-93A8-88CA-6F93D327F4E3.jpg f1902170C63422-6266-DA39-655A-A43BDE3C447C.jpg

f1902282FAAC6E-F4CA-C6E8-7557-AE550680F059.jpg f1902326175BDC-8C15-0015-8DC1-1205D474E241.jpg f1902443A7B458-AB6E-CE7F-7C37-AC661AECE6C5.jpg

f1902575A09A7D-D2A6-FC99-64E0-40DC5571B0D3.jpg