O godz. 18.00 Chór Parafialny dał półgodzinny koncert pieśni religijnej, a o godz. 18.30 ks. prał. Ireneusz Szypura sprawował Mszę św. o Boże błogosławieństwo dla członków chóru i ich rodzin oraz o radość nieba dla zmarłych chórzystów.

Członkowie chóru aktywnie w tej Eucharystii uczestniczyli czytając Słowo Boże, śpiewając psalmy, prowadząc modlitwę wiernych, prowadząc oprawę muzyczną.  Był także sztandar naszego chóru. Głosząc kazanie ks. I. Szypura przybliżył postać św. Cecylii - patronki śpiewu i muzyki kościelnej, oraz dziękował panu organiście i chórowi za wielbienie Pana śpiewem, za ubogacanie śpiewem uroczystości parafialnych, za bycie ambasadorami naszej parafii na Ogólnopolskich Zlotach Chórów i Orkiestr w Licheniu i w Warszawie.

 

Liturgia Dnia

Sakramenty

 

Facebook