slajd3

Liturgia Dnia

A A A

 Biało- czerwony sztandar powiewa

a nad nim orzeł srebrzysty lśni

Tu moje miejsce na tej ziemi

Gdzie słowo Polska wspaniale brzmi

                                              Ziemio Ojczysta, tyleś przeżyła

                                             Byłaś Ty mokra od krwi i łez

                                               Byłaś i jesteś dla mnie kochana

                                            Tu moje miejsce na Ziemi jest

Słowami wiersza Cecylii Korban rozpoczął ks. Krzysztof Urbaniak kazanie podczas Mszy św. dziękczynnej za Ojczyznę sprawowaną przez ks. proboszczów  obu chodzieskich parafii: 

ks. prał Ireneusza Szypurę i ks. Arkadiusza Rosińskiego z udziałem  parafian, delegacji i sztandarów chodzieskich instytucji i organizacji, chóru parafialnego i chodzieskiej orkiestry.

"... Musimy sobie uświadomić, że wolność, z której dzisiaj korzystamy, zawdzięczamy pokoleniom, które pracą, wiarą, odwagą, ofiarą życia nam ją dały. Im jesteśmy winni wdzięczność, bo dla nich wyszyte na sztandarach Bóg - Honor - Ojczyzna więcej znaczyło niż wszystko inne..." mówił ks. Krzysztof. I w innym miejscu; "...Pod jakim sztandarem bracie stoisz? Co jest Ci bliższe?...", "...Co przekażemy młodemu pokoleniu? Czy to, z czego my dziś korzystamy jeszcze będzie wartościowe?..."

W trakcie Mszy św. ks. pr. Ireneusz Szypura poświęcił insygnia chodzieskich rzemieślników, które następnie nałożono panom Tadeuszowi Jeśko i Krzysztofowi Piotrowskiemu.

Po Eucharystii wszyscy przeszli pod pomnik Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność,gdzie po przemówieniu pana burmistrza Jacka Gursza i po modlitwie poprowadzonej przez ks. Ireneusza Szypurę złożono hołd tym, którzy nam wolność wywalczyli. Uroczystość zakończyło wspólne zaśpiewanie Roty.

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
17:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook