• slajd3

Liturgia Dnia

A A A

„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. ( Jk 5,16) Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w Modlitewne Jerycho. Niechaj modlitwa, która burzy mury i przemienia rzeczywistość naszego życia, trwa...

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook