Dobrze jest zrobić coś dobrego! Wspólnota Mężczyzn z naszej parafii przekonała się o tym w sobotę 2 grudnia, kiedy odwiedziła DPS w Broniszewicach.

Przebywają tam chłopcy w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Opiekują się nimi siostry dominikanki, które od niedawne dbają o rozbudowę domu, aby polepszyć komfort mieszkaniowy swoim podopiecznym. Wspólnota z Chodzieży postanowiła pomóc. Choć istnieje od niedawna, liczy już sobie blisko 25 mężczyzn, którzy pragną odkrywać piękno wiary i powołania danego przez Boga. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w chodzieskiej parafii pw. św. Floriana (drzwi zawsze są otwarte, cały czas można dołączyć). Razem z opiekunem grupy ks. Jarosławem Wesołowskim modlą się, rozważają Pismo Święte, wspólnie spędzają czas, dzielą się doświadczeniem przeżywania swojej męskości oraz próbują pomagać innym. U progu Adwentu postanowili przygotować prezenty od mężczyzn dla mężczyzn, czyli 56 paczek i czapek św. Mikołaja, które zawieźli do Broniszewic. Radości, uśmiechów i uścisków nie było końca. Ofiarowane dobro wróciło po stokroć. 

 

Liturgia Dnia

Sakramenty

 

Facebook