• slajd3
A A A

Proboszczowie parafii św. Floriana w ostatnim stuleciu:

1. ks.Ignacy Czechowski (1912-1924)

2. ks. Leonard Kurpisz (1924-1937)

3. ks. Aleksander Kubik (07.03.1937-30.09.1939)

4. ks. Tadeusz Peik (23.01.1945-01.10.1946)

5. ks. Kazimierz Szmelcer (01.10. 1946- 30.09.1955)

6. ks. Tomasz Malepszy (30.09.1955-20.09.1972)

7. ks. Jan Ksycki (20.09.1972-01.08.1986)

8. ks. Jan Stanisławski (01.08.1986-1996)

9. ks. Władysław Kaźmierczak (1996-2007)

10. ks. Ireneusz Szypura (2007- ........... )


Droga ks. kan Ireneusza Szypury do parafii św. Floriana w Chodzieży:

Ks. Ireneusz Szypura  urodził się 23 listopada 1956 roku w Grodzisku Wielkopolskim.   

Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w latach 1976 – 1982. 3 czerwca 1982 roku, w Katedrze Poznańskiej, z rąk ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby Metropolity Poznańskiego przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługę wikariuszowską pełnił w parafiach:

01.07.1982. – 1984 – parafia św. Michała w Wieleniu nad Notecią

01.07.1984. - 1987 – Fara i św. Pawła w Ostrowie Wielkopolskim,

01.07.1987. - 1992 – parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu,

01.07.1992. - 1994 – parafia św. Ducha w Kościanie,

01.07.1994 – 21.12.1996. - parafia św. Barbary w Budzyniu.

21 grudnia 1996 ks. Ireneusz Szypura otrzymuje pierwszą samodzielną parafię proboszczowską- parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku.

Od 01.09.2007. zostaje proboszczem parafii św. Floriana w Chodzieży. Tu, po ustanowieniu przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Kapituły Kolegiackiej ( 04.05.2009.) - od 15 września 2009 roku zostaje Prepozytem naszej Kapituły. Natomiast 8 grudnia 2013 roku ks. prałat Ireneusz Szypura zostaje Dziekanem dekanatu Chodzieskiego.

 

Liturgia Dnia

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook