Strona główna


                        Listopadowa zaduma

Powinieneś zmarłym pospieszyć z pomocą o ile to tylko możliwe,
a to nie łzami,
lecz modlitwą i błaganiem, jałmużną i ofiarą.

Św. Ireneusz

W dniach od 1 – 8 listopada istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych (warunki: stan łaski uświęcającej, pragnienie zerwania z każdym złem, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przyjęcie Komunii św., nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych).

cmentarz

 

Zasypia cmentarz

Wiatr strąca z drzew ostatnie liście
na rzędy mogił, w gałęziach śpiewa
tym co odeszli i śpią w spokoju…

Pod prostym krzyżem czyjeś nazwisko
urodził się… kochał, żył i pracował
zasnął snem wiecznym, prosi
o “Zdrowaś”…

Ktoś przyniósł kwiaty, zapalił świeczkę
tym, co odeszli, a dziś tak liczą
na nie więdnące kwiaty różańca
wiatr strąca liście.

Miniemy wszyscy…
Zasypia cmentarz i gasną znicze -
krzyż nad mogiłą otwarł ramiona -
Ja jestem Życiem…

 

s. Magdalena Ponichter

 

Leave a Reply