• slajd3
A A A

Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.


W ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w:

 • katechezach przedmałżeńskich prowadzonych przez księży, rodziny i zaproszonych gości
 • trzech indywidualnych spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej
 • spotkaniu z księdzem Proboszczem minimum 3 miesiące przed ślubem

Katecheza przedmałżeńska

jest podstawową i obowiązkową formą przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczeni winni ją rozpocząć minimum pół roku przed planowanym ślubem.

Odbywa się ona w ramach specjalnych katechez dla narzeczonych, a nie jak dotąd w ramach katechezy ponadgimnazjalnej.

Jest to 6 spotkań w wymiarze po 2 godz., prowadzone przez kapłanów, ref. Poradnictwa Rodzinnego, członków Domowego Kościoła, psychologów, lekarzy. Spotkania będą także ubogacone wzajemnymi dialogami oraz stosownymi filmami. Jest to zgodne z nową instrukcją duszpasterską podpisaną przez Ks. Prymasa.

Zaświadczenia wydane przed 27 listopada 2016 zachowują ważność i są w pełni honorowane.

Szczegółowe informacje oraz terminy katechez można znaleźć na stronie: https://narzeczeni.archidiecezja.pl/


Spotkanie w Poradni Rodzinnej

Narzeczeni, którzy zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do Poradni Rodzinnej na trzy nauki przedślubne trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Zadania parafialnych Poradni Rodzinnych

Parafialne Poradnie Rodzinne mają na celu przygotować narzeczonych do sakramentalnego zawarcia małżeństwa oraz pomóc małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności. Do zadań parafialnych poradni rodzinnych należy:

 • ukazywanie piękna i potrzeby rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej, szczególnie czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
 • uwrażliwianie na godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • kształtowanie postaw prorodzinnych,
 • nauka zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • ukazywanie potrzeby zaangażowanej miłości rodzicielskiej od momentu poczęcia dziecka,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych.

Dyżur doradcy: I, II, III czwartek miesiąca godz. 18.00

Kontakt  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:

https://narzeczeni.archidiecezja.pl/

http://drgniezno.pl/


Spotkanie z księdzem Proboszczem

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą: metrykę chrztu (nie starszą jak trzy miesięcy przed datą ślubu); dowody osobiste.

Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym ślub narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów (dołączyć zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach) oraz spisania aktu ślubu. Należy wtedy przynieść ze sobą dane świadków ślubu (imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA sakramentem małżeństwa:

 • świadectwo Chrztu św. (należy pamiętać o dacie wystawienia – ma tylko 3 miesiące ważności!)
 • świadectwo Bierzmowania
 • świadectwo uczestnictwa w zajęciach z Religii (ostatnia klasa)
 • dokument o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej

Małżonkowie chrześcijańscy (…) we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego. Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę podtrzymują się wzajemnie (…) z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty

Źródłem tej łaski jest Chrystus. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. Pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka.

 

Liturgia Dnia

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook