• slajd3
A A A

O parafii św. Floriana w Chodzieży

Parafia w Chodzieży powstała prawdopodobnie wraz z wybudowaniem naszego kościoła - wtedy pod wezwaniem św. Mikołaja, co miało miejsce w XIII wieku. Jednakże dokumenty wymieniają plebana Jakuba dopiero w 1409 roku. Natomiast pierwszy zachowany dokument o parafii dotyczy wizytacji kanonicznej z roku 1628. Wymienia on już 2 tytuły parafii: św. Mikołaja Biskupa i św. Floriana Męczennika.

W roku 1634 chodzieski kościół farny został wyniesiony do godności kolegiaty parafialnej. Wizytacja z roku 1641 podaje: "kościół jest cały murowany, dachówką kryty, pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa i św. Floriana Męczennika.

W 1754 roku kolegiatę zniszczył pożar, ale już w 1755 roku kościół został odbudowany i stoi do dziś. Konsekracja kościoła po odbudowie miała miejsce 11 października 1801 roku.

Jest to świątynia zbudowana w stylu późnobarokowym z zachowaniem gotyckich murów.

W 1840 roku od strony wschodniej, wybudowano późnoklasycystyczną , czterokondygnacyjną dzwonnicę.

W 1906 roku od zachodu dobudowano kruchtę.

1 maja 1993 roku, po wybudowaniu Kościoła Nawiedzenia NMP, Chodzież zostaje podzielona na 2 parafie. Granicą parafii są ulice Paderewskiego i Zwycięstwa.

Do roku 2004 nasza parafia podlegała Archidiecezji Poznańskiej, natomiast w marcu 2004 roku uległy zmianie granice niektórych diecezji w Polsce i wtedy Parafia św. Floriana w Chodzieży przeszła do Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Od 4 maja 2009 roku ks. Arcybiskup Henryk Muszyński ustanowił przy naszym kościele św. Floriana Kapitułę Kolegiacką.


Parafia obchodzi swoje święto 4 maja - odpust ku czci św. Floriana,

a od 2014 roku również 6 grudnia - odpust ku czci św. Mikołaja.


W naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich:

Duszpasterstwo młodych "Florek",

Młodzieżowy zespół Muzyczny,

Wspólnota Jan Chrzciciel,

Wspólnota Neokatechumenalna,

Liturgiczna Służba Ołtarza,

Szafarze, oraz Liturgiczna Służba Ołtarza dorosłych,

Chór Parafialny im. św. Cecylii,

Parafialny Zespół CARITAS,

Rodzina Kolpinga,

Zespół Misyjny,

Apostolstwo Dobrej Śmierci,

Żywy Rozaniec kobiet i mężczyzn,

Chórek dziecięcy i młodzieżowy,

Koło Przyjaciół Radia Maryja,

Czciciele Miłosierdzia Bożego,

Szkoła Słowa Boźego,

Wspólnota Mężczyzn - "Przyjaciele Chrystusa"

Rodzice i rodzeństwo kleryków, kapłanów i osób konsekrowanych pochodzących z naszej parafii.


Liturgia Dnia

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook