• slajd3
A A A

O parafii św. Floriana w Chodzieży

Parafia w Chodzieży powstała prawdopodobnie wraz z wybudowaniem naszego kościoła - wtedy pod wezwaniem św. Mikołaja, co miało miejsce w XIII wieku. Jednakże dokumenty wymieniają plebana Jakuba dopiero w 1409 roku. Natomiast pierwszy zachowany dokument o parafii dotyczy wizytacji kanonicznej z roku 1628. Wymienia on już 2 tytuły parafii: św. Mikołaja Biskupa i św. Floriana Męczennika.

W roku 1634 chodzieski kościół farny został wyniesiony do godności kolegiaty parafialnej. Wizytacja z roku 1641 podaje: "kościół jest cały murowany, dachówką kryty, pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa i św. Floriana Męczennika.

W 1754 roku kolegiatę zniszczył pożar, ale już w 1755 roku kościół został odbudowany i stoi do dziś. Konsekracja kościoła po odbudowie miała miejsce 11 października 1801 roku.

Jest to świątynia zbudowana w stylu późnobarokowym z zachowaniem gotyckich murów.

W 1840 roku od strony wschodniej, wybudowano późnoklasycystyczną , czterokondygnacyjną dzwonnicę.

W 1906 roku od zachodu dobudowano kruchtę.

1 maja 1993 roku, po wybudowaniu Kościoła Nawiedzenia NMP, Chodzież zostaje podzielona na 2 parafie. Granicą parafii są ulice Paderewskiego i Zwycięstwa.

Do roku 2004 nasza parafia podlegała Archidiecezji Poznańskiej, natomiast w marcu 2004 roku uległy zmianie granice niektórych diecezji w Polsce i wtedy Parafia św. Floriana w Chodzieży przeszła do Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Od 4 maja 2009 roku ks. Arcybiskup Henryk Muszyński ustanowił przy naszym kościele św. Floriana Kapitułę Kolegiacką.

Do parafii św. Floriana należą mieszkańcy ulic:

Andersa, Armii Poznań, Bema, Boczna, Bosa, Broniewskiego, Buczkowska, Budzyńska, Ceramiczna, Chopina, ks. Czechowskiego, Daszyńskiego, prof. Drewsa, Fabryczna, Fredry, Gajowa, Garncarska, Gałczyńskiego, Gołębia, Gościnna, Górna, Grudzińskich, Harcerska, Jagiellońska, Jagiełły, Karczewnik, Kasprzaka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, ks. kan. Władysława Kaźmierczaka, Łukasiewicza, Łąkowa, Makuszyńskiego, ks. Malepszego, Mała, Mańczaków, Marcinkowskiego, Marona, Matejki, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Norwida, Nowa, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Okulickiego, Orzeszkowej, Osiedle Leśne, Osiedle Widok, Osiedle Piaski, Parkowa, Piekary, Plac Kopernika, E. Plater, Podgórna, Poznańska, Raczkowskiego, Reymonta, Reja, Rynek, Rzeźnicka, Sadowa, Siejaka, Sienkiewicza, Sikorskiego, Składowa, Skłodowskiej-Curie, Staffa, Staszica, Strzelecka, Szymanowskiego, Słowackiego, Ślusarska, Świętokrzyska, Tetmajera, Topolowa, Traugutta, Tuwima, Ujska, Waryńskiego, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Prymasa Wyszyńskiego, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego.

oraz mieszkańcy wsi: Cisze, Kamionka, Kierzkowice, Oleśnica i Trojanka.

Proboszczowie parafii św. Floriana w ostatnim stuleciu:

1. ks.Ignacy Czechowski (1912-1924)

2. ks. Leonard Kurpisz (1924-1937)

3. ks. Aleksander Kubik (07.03.1937-30.09.1939)

4. ks. Tadeusz Peik (23.01.1945-01.10.1946)

5. ks. Kazimierz Szmelcer (01.10. 1946- 30.09.1955)

6. ks. Tomasz Malepszy (30.09.1955-20.09.1972)

7. ks. Jan Ksycki (20.09.1972-01.08.1986)

8. ks. Jan Stanisławski (01.08.1986-1996)

9. ks. Władysław Kaźmierczak (1996-2007)

10. ks. Ireneusz Szypura (2007- ........... )

Droga ks. kan Ireneusza Szypury do parafii św. Floriana w Chodzieży:

Ks. Ireneusz Szypura  urodził się 23 listopada 1956 roku w Grodzisku Wielkopolskim.   

Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w latach 1976 – 1982. 3 czerwca 1982 roku, w Katedrze Poznańskiej, z rąk ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby Metropolity Poznańskiego przyjął święcenia kapłańskie. 

Posługę wikariuszowską pełnił w parafiach:

01.07.1982. – 1984 – parafia św. Michała w Wieleniu nad Notecią

01.07.1984. - 1987 – Fara i św. Pawła w Ostrowie Wielkopolskim,

01.07.1987. - 1992 – parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu,

01.07.1992. - 1994 – parafia św. Ducha w Kościanie,

01.07.1994 – 21.12.1996. - parafia św. Barbary w Budzyniu.

21 grudnia 1996 ks. Ireneusz Szypura otrzymuje pierwszą samodzielną parafię proboszczowską- parafię św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku.

Od 01.09.2007. zostaje proboszczem parafii św. Floriana w Chodzieży. Tu, po ustanowieniu przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Kapituły Kolegiackiej ( 04.05.2009.) - od 15 września 2009 roku zostaje Prepozytem naszej Kapituły. Natomiast 8 grudnia 2013 roku ks. prałat Ireneusz Szypura zostaje Dziekanem dekanatu Chodzieskiego.

Wikariusze posługujący w naszej parafii w ostatnim 20-leciu:

ks. Robert Kmieciak -od 1994

ks. Jacek Stawik – od 1995

ks. Andrzej Bartosz – od 1996

ks. Marek Kowaliński – od 1998

ks. Krzysztof Glinkowski – od 2001

ks. Roman Hajduk 2001-2003

ks. Dominik Poczekaj 2003-2006

ks. Mirosław Węglarz 2003-2007

ks. Jan Kniaź - od 2003

ks. Andrzej Głogowski – od 2006

ks. Sławomir Hekiert – od 2007

ks. Marcin Kulczynski – od 2008

ks. Tomasz Kruszelnicki – od 2008

ks. Jacek Wachowski 2010-2015

ks. Mikołaj Skotarczak 2011-2014

ks. Paweł Bucki - od 2013

ks. Michał Szalaty –  2014 - 2017

ks. Krzysztof Urbaniak – 2015 - 2018

ks. Jarosław Wesołowski - od 2017

ks. Krystian Molecki - od 2018

Księża rezydenci :

ks. Alfred Reformat (1995-2014)

ks. Jan Majchrzak (2007- 2013)

ks. Florian Cieniuch (2016-2017)

ks. Józef Jędrusik (2018)

Powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii:

ks. Józef Gapiński – 1946

ks. Bogusław Pełczyński – 1958

ks. Jerzy Krzyżaniak – 1959

ks. Stanisław Zimniewicz- 1960

ks. Antoni Kutz – 1962

ks. Marian Winkel – 1962

ks. Tadeusz Piechota MIC – 1963

ks. Kazimierz Szachowicz - 1967

ks. Wojciech Kryza - 1988

ks. Mariusz Marciniak - 1994

ks. Paweł Froelich – 2001

ks. Robert Chalecki -2003

ks. Piotr Froelich - 2007

ks. Bartosz, Gallas - 2008

ks. Adam Sarbinowski -2008

ks. Marcin Winkel - 2010

ks. Mateusz Stróżewski – 2014

ks. Jacek Bartmański - 2018

s. Kantalicja Gertruda Dypoldt - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitki

O. Aleksander Paprzycki – 2005 – Franciszkanin Konwentualny,

O. Jarosław Górka – 2009 - Karmelita Bosy,

br. Wojciech Czywczyński – Franciszkanin Kapucyn

s. Patrycja Wojtyniak - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej- Serafitki,

s. Anna Jadwiga Głowik - Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek

W Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Gnieźnie do stanu kapłańskiego przygotowują się klerycy:

dk. Jacek Stróżewski- VI rok

kl. Piotr Nowicki- IV rok

kl. Dariusz Paluszkiewicz - II rok

W naszej parafii działa wiele grup duszpasterskich:

Duszpasterstwo młodych "Florek",

Młodzieżowy zespół Muzyczny,

Wspólnota Jan Chrzciciel,

Wspólnota Neokatechumenalna,

Liturgiczna Służba Ołtarza,

Szafarze, oraz Liturgiczna Służba Ołtarza dorosłych,

Chór Parafialny im. św. Cecylii,

Parafialny Zespół CARITAS,

Rodzina Kolpinga,

Zespół Misyjny,

Apostolstwo Dobrej Śmierci,

Żywy Rozaniec kobiet i mężczyzn,

Chórek dziecięcy i młodzieżowy,

Koło Przyjaciół Radia Maryja,

Czciciele Miłosierdzia Bożego,

Szkoła Słowa Boźego,

Wspólnota Mężczyzn - "Przyjaciele Chrystusa"

Rodzice i rodzeństwo kleryków, kapłanów i osób konsekrowanych pochodzących z naszej parafii.

Parafia obchodzi swoje święto 4 maja - odpust ku czci św. Floriana,

a od 2014 roku również 6 grudnia - odpust ku czci św. Mikołaja.

Liturgia Dnia

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook