slajd3

Liturgia Dnia

Nabożeństwo Słowa Bożego || Jozue || godz. 20:00 || 26.06.2021 r.

 

Zapisy na rekolekcjie oazowe.

 

 

 

Wybierz, które cię interesują i kliknij link.

ONŻ 1 i 2 - dla młodzieży po pierwszej klasie szkoły średniej
od 6 do 22 sierpnia

OE - dla młodzieży w wieku od 13 od 18 lat
od 26 czerwca do 1 lipca 

A A A

W dniu 11.10.2020 r. młodzież ze wspólnoty oazowej posługującej przy parafii pw. św. Floriana przygotowała wyjątkowe wydarzenie. O godzinie 20:00 zespół ICHTYS rozpoczął koncert poświęcony Janowi Pawłowi II. Pośród pieśni, nawiązujących do życia i duchowości świętego papieża, obecne były również refleksje młodych oraz fragmenty dzieł Karola Wojtyły.

Całemu spotkaniu, pięknie opracowanemu muzycznie, przyświecało hasło "Totus Tuus. Cały Twój" - tak bliskie naszemu papieżowi, a zaczerpnięte z "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" w chwili dużego zwątpienia. Podczas tego wieczoru młodzi ludzie przypominali ważne wydarzenia z życia Jana Pawła II oraz zwrócili uwagę̨ na elementy jego duchowości. Życie codzienne przepełnione wiarą i pobożnością̨ jest dla nas również dziś́ wielkim świadectwem oraz zaproszeniem do naśladowania. Był to niesamowity czas, pełen refleksji, doznań́ estetycznych i wspomnień́. Obyśmy dzięki bliższemu poznawaniu św. Jana Pawła II głębiej spotykali samego Boga i rozeznawali Jego wolę w naszym życiu.

 

 

Porządek Mszy Świętych

Dni powszednie

7:00
8:00
w środy: 17:00
18:30

Niedziele i święta

7:00
8:30
10:00
11:15 - dla dzieci
12:30
15:00
17:00
19:00
W lipcu i sierpniu:
Dni powszednie
7:00
18:30
Niedziele i święta
7:00
8:30
10:00
11:15
12:30
20:00

Facebook